Skip to main content Skip to search

Hírek

NAV SZJA bevallás tervezet ügyfélkapun

Amint azt már sokan, sok helyről hallhatták, idén a NAV elkészíti a személyi jövedelemadó tervezetét azoknak a magánszemélyeknek, akik rendelkeznek ügyfélkapuval. Ezen tervezeteket 2017. március 15.-től küldik ki, és 2017. május 22.-ig van lehetőség a módosításra, javításra.

Ami viszont talán kevesebb emberhez jutott el, hogy nem az ügyfélkapu az egyetlen feltétel. Kizáró tényező többek között a nem munkáltatótól szerzett bevétel vagy előleg-fizetési kötelezettség az egészségügyi hozzájárulásra.

Könyvelőirodánk vállalja személyi jövedelemadó bevallásának elkészítését, kritériumok nélkül. Sőt, akár otthonról is benyújthatja a szükséges dokumentumokat az anispirik-konyvelo.hu online felületén keresztül. Kész bevallását megadott e-mail címére továbbítjuk.  Gyors és precíz munkát végzünk mindössze 2.200Ft/db áron. Irodánkban  egyedülálló módon már kártyás fizetésre is lehetőség van, illetve amennyiben az SCNet rendszer részese,  kedvezményét is beválthatja. Forduljon bizalommal hozzánk, személyesen: 3200 Gyöngyös, Jókai út 51. , vagy érdeklődjön telefonon: 20/235-7198, 20/480-52-15, 20/242-9893.

Read more

Ingatlanértékesítésből származó jövedelem adókötelezettségét érintő változás

A magánszemély ingatlan és vagyoni értékű jog átruházásából (a továbbiakban: ingatlanértékesítés) származó jövedelmét a bevételből kiindulva, a költségek és a tulajdonban tartás időszakát figyelembe véve kell meghatározni.

  1. december 31-éig történt ingatlanértékesítés esetén a tulajdonban tartás időszakára tekintettel alkalmazható csökkentés mértéke eltért a lakóingatlanként és a nem lakóingatlanként nyilvántartott ingatlanok esetén.
  2. január 1-jétől megszűnik a lakó- és más rendeltetésű ingatlanok közötti megkülönböztetés, vagyis 2017. január 1-jétől az ingatlanértékesítésből származó jövedelem esetén a szerzési évet követő évet elsőnek tekintve az 5. évben értékesített ingatlanból származó jövedelmet az adóbevallásban nem kell szerepeltetni és utána adót sem kell fizetni.

Az ingatlan 2017. évi átruházása esetén a számított összegből (a bevétel és a költség különbözete) a szerzés időpontjától függően a következők szerint kell az idő múlására tekintettel a jövedelmet meghatározni:

A 2012. évben vagy azt megelőzően megszerzett ingatlan 2017. évi értékesítése esetén már nem keletkezik adóköteles jövedelem.

A szerzés éve Jövedelem
a számított összeg
2017. 0. év 100%-a
2016. 1. év 100%-a
2015. 2. év 90%-a
2014. 3. év 60%-a
2013. 4. év 30%-a
2012. 5. év 0%-a
Read more

GYES 2017.

Amint a gyermek elmúlik két éves, a szülők GYED helyett GYES-re válnak jogosulttá, mely a gyermek három éves koráig jár. Emellett korlátlanul lehet dolgozni és ugyanúgy jár a támogatás. A GYES összege nem változott 2017-ben: bruttó 28.500 Ft.

Read more

GYED 2017.

A gyermekgondozási díj megállapításának egyik feltétele, hogy a jogosult rendelkezzen a gyermek születését megelőző két éven belül 365 nap biztosítási idővel, és csak a CSED lejárta után lehet igényelni.

A GYED összegét a szülést megelőző két év jövedelme alapján állapítják meg. A gyermekgondozási díj havi összege a jövedelem 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a lehet. Ez alapján a maximum 2016-ban 155 400 forint lehetett, ami a minimálbér emelés eredményeként 2017-ben 178 500 forintra nő.

Ez a támogatás a gyermek két éves koráig járhat.

A GYED-et nem igényelheti az, aki keresőtevékenységet folytatott a gyermek hat hónapos kora előtt.

A GYED Extra lehetővé teszi, hogy az anya újra munkát vállaljon a támogatás folyósítása mellett, a gyermek 1 éves korát követően.

Read more

CSED 2017.

2017. január 1.-től az eddigi TGYÁS-t (terhességi gyermekágyi segélyt) a CSED (csecsemőgondozási díj) váltja fel. Erre azok jogosultak, akik a szülést megelőző két éven belül legalább 365 napnyi munkaviszonnyal rendelkeznek. A támogatás már a baba születése előtti 4. héttől jár, egészen a születés utáni 24. hétig. A díj összege a szülést megelőző munkaviszony átlagkeresetének 70 %-a.

Read more

2017. Családi adókedvezmény

2017. január 1.-től a családi adókedvezmény mértéke az alábbi összegekre módosult eltartottanként:
– egy eltartott esetén havi nettó 10.000 Ft
– két eltartott esetén havi nettó 15.000 Ft
– három vagy annál több eltartott esetén havi nettó 33 000 Ft

Idén tovább bővült a családi kedvezményre jogosultak köre. A családi pótlékra saját jogán jogosult gyermekre tekintettel a családi kedvezményt nem csak a gyermek és a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül egyikük, hanem a vele közös háztartásban élő, a gyermek szülőjének hozzátartozója is érvényesítheti. 

Bővült az eltartottak köre. Így például azok a gyermekek is ide számítanak, akik után rokkantsági járadékot folyósítanak, miként a magzat is.

További változás, hogy a szülőknek 2017-től már nem szükséges bírói döntés arról, hogy a felváltva gondozott gyermek után 50-50 százalékban jogosultak legyenek a családi pótlékra. Ezentúl elegendő egy közös nyilatkozat benyújtása arról, hogy a gyermek gondozását, nevelését saját háztartásaikban felváltva biztosítják. Amennyiben a szülők a nyilatkozat alapján 50-50 százalékban jogosultak a családi pótlékra, akkor a családi kedvezményt is ilyen arányban érvényesíthetik.

Az adóelőleg nyilatkozattal kapcsolatban több változás is hatályba lépett január 1-jétől. A 2017. évi adóelőleg-nyilatkozaton – a magzat kivételével – kötelező feltüntetni a kedvezményezett eltartottak és eltartottak adóazonosító jelét. Amennyiben a magánszemély ezt az adatot nem tünteti fel a nyilatkozatában, a kifizető a családi kedvezményt nem veheti figyelembe.

Read more

2017. Első házasok adókedvezménye

Az első házasok adókedvezményének összege változatlan marad. A házastársak együttesen havonta 5.000 forint adókedvezményt vehetnek igénybe.

A változás az, hogy megszűnik a korlátozás, amely szerint a kedvezmény a házasságkötést követő hónaptól 24 hónapon belül addig érvényesíthető, amíg a jogosult magzatra vagy gyermekre tekintettel családi kedvezményre válik jogosulttá. Tehát eddig, nem lehetett az első házasoknak járó adókedvezményt és a családi kedvezményt együtt igénybe venni, viszont ez idén megváltozott, a két adókedvezmény most egyszerre is járni fog.

Ezt a kedvező szabályt a kedvezmény igénybevételére jogosultak visszamenőleg 2015-re is alkalmazhatják.

Így azok, akik amiatt estek el az első házasok kedvezményének további érvényesítésétől, mert 2015-ben családi kedvezményre váltak jogosulttá, visszamenőleg a 1553. számú, már benyújtott személyi jövedelemadó bevallásukat önellenőrzés keretében módosíthatják.

Akik ugyanezen okból kifolyólag 2016-ban estek el az első házasok kedvezményének további érvényesítésétől, ők a 2016-ról benyújtandó személyi jövedelemadó bevallásukban rendezhetik az elmaradt kedvezményt.

Read more

Alanyi adómentesség 2017-ben

2017. január 1.-vel lépett hatályba az ÁFA törvény azon módosítása, mely az eddigi 6 millió forintról  8 millió forintra emeli az alanyi adómentesség felső értékhatárát. Abban az esetben jogosult az adóalany az alanyi adómentességre, ha sem a naptári évet megelőző évben, sem pedig az adott naptári évben nem haladja meg az árbevétele a törvényben előírt értékhatárt. A törvény átmeneti szabályként rendezi, hogy a 2016-os évben a 6 millió forintos árbevételt meghaladó, de a 8 millió forintos árbevételt meg nem haladó adóalanyok is élhessenek az alanyi adómentesség választásának lehetőségével.

Read more

KIVA változások 2017-ben

A KIVA-t akkor választhatja egy adóalany, ha az alkalmazotti létszáma nem haladja meg az 50 főt (ez 2016-ban 25 fő volt), és az előző évi várható bevétele és mérlegfőösszege várhatóan nem haladja meg az 500 millió forintot.

A már KIVA adóalanyok esetében további változás, hogy nem szűnik meg a KIVA adóalanyiságuk akkor, ha az 50 főt vagy az 500 millió forint bevételt túllépik. A KIVA-ból történő automatikus kizárás csak akkor következik be, ha a létszám meghaladja a 100 főt (ez eddig 50 fő volt), illetve a bevétel az 1 milliárd forintot (ez eddig 500 millió forint volt), amelyet negyedévente szükséges vizsgálni.

Automatikus kizárást jelent még idén, ha az adóalanynak az adóév utolsó napján a végrehajtható és nyilvántartott adótartozása meghaladja az 1 millió forintot. Ezt nettó adótartozásként kell értelmezni.

Emellett lényeges változás, hogy a személyi jövedelemadó kulcs változását lekövetve a közkereseti társaságok, a betéti társaságok és az egyéni cégek számára az osztalék utáni adót kiváltó adó mértéke 16-ról 15 százalékra csökken 2017-ben.

Read more

KATA változások 2017-ben

A KATA bevételi határa 2017. január 1.-től az eddigi 6 millió forint helyett 12 millió forintra emelkedett. Az e feletti bevételt 40 százalékos adómértékkel kell adóznia. Ha nem minden hónapban volt adófizetési kötelezettsége, úgy a tételes adófizetéssel érintett hónapok és 1 millió forint szorzata a határ, amely felett ez a 40 százalék adómérték életbe lép.

Ezzel összefüggő jogszabályi változás, hogy az áfa alanyi adómentesség határát 6 millió forintról 8 millió forintra emelték. Minthogy ez a 8 millió forint alatta van a 12 milliós bevételi határnak, így, ha a KATA-s kisadózó 8 millió forint feletti bevétellel rendelkezik, megszűnik az alanyi áfa mentessége és áfafizetővé válik, amit be is kell jelentenie az adóhatóságnak.

Kedvező lehet a KATA választása azoknak az EVA-soknak, akik kizárólag vagy többnyire áfát nem viselő ügyletekből szerzik bevételüket. A döntésnél azt is figyelembe kell venni, hogy a tételes adó fix terhet jelent, hiszen az EVA-val szemben azt akkor is meg kell fizetni, ha a vállalkozásnak nincs bevétele.

A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónál adóelőnyként jelentkezik még az is, hogy KATA-sként nem kell fizetnie egészségügyi szolgáltatási járulékot, amelynek összege 2017-ben 7. 110 Ft/hó, éves szinten 85.320 Ft.

Read more
  • 1
  • 2

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. További információ

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Bezárás