2017. január 1.-vel lépett hatályba az ÁFA törvény azon módosítása, mely az eddigi 6 millió forintról  8 millió forintra emeli az alanyi adómentesség felső értékhatárát. Abban az esetben jogosult az adóalany az alanyi adómentességre, ha sem a naptári évet megelőző évben, sem pedig az adott naptári évben nem haladja meg az árbevétele a törvényben előírt értékhatárt. A törvény átmeneti szabályként rendezi, hogy a 2016-os évben a 6 millió forintos árbevételt meghaladó, de a 8 millió forintos árbevételt meg nem haladó adóalanyok is élhessenek az alanyi adómentesség választásának lehetőségével.